torsdag, september 03, 2015

Kommer demokratin att fylla 100 år?Tittar vi på Sverige idag ser vi ett land där.

1. Samhällsfunktionerna har sålts ut till globala koncerner, vilket innebär att vi medborgare varken har insyn i, eller inflytande på hur verksamheterna bedrivs. Det enda vi vet är att miljardbelopp förs över från staten till skatteflyktsbolag.


2. Media har koncentrerats till ett fåtal ägare, vars främsta uppgift är att upprätthålla myten om vi ska överlämna alla politiska beslut till politiker och "näringslivet", och inte tro att vi begriper något.


3. Politikerna i riksdagen hittar vi nu i ett smalt mittenfält. Inga reformer för att utveckla samhället presenteras. Allt för att inte oroa den medelklass som de själva tillhör och som tillhör den gruppen i samhället som behärskar media, sitter som tjänstemän i förvaltningar, utgör ett mellanskikt i de bolag som politikerna sålt ut Sverige till. Vilket de sedan belönas för genom välbetalda poster inom olika koncerner.


4. Politikerna i kommuner och landsting korrumperas av ett upphandlingssystem som det inte går att kontrollera.


5. Våra "demokratiska" val vart fjärde år har blivit någon slags motsvarighet till "Idol" där personer från olika partier gör uttalanden som inte förpliktigar till någonting.


6. Osv osv2021 fyller rösträtten 100 år. Vad är det vi ska rösta om då?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar