tisdag, oktober 13, 2015


Redigerad-edited 15-05-07 republished

I’M NOT PINE TRAINED ENOUGH TO DECORATE PLEROMA

Jag Är Inte Tallskogsutbildad Nog Att Inreda Pleroma-edited


/.../


...spår av nån jag var nyss, senare vet man aldrig och allt traskar in sig själv och börjar upprört kräva rätt och förklaring ety de voro goda kristna och undrade över paradiset och wtf detta menas med.
Vad säger man?
De ville underliga saker som 'att ringa' och 'tala med ansvarig myndighet' och att bli speglade då, var de mycket missnöjda med.
-Evertything shall pass, sa George Harrisson, men de ville ha besked om evigheten och inte höra beat-poesi och flum och vid ordet 'flum' upphörde 10-12 st direkt.'Hjälp' skrek resten och jag gömde mig bakom min rygg och försökte se naken ut.
~|~ Nota bene:
Jag är inte tallskogsutbildad nog att inreda pleroma.
-om detta MEANS a thing if it dont got that swing...?
-nope.jo.

/...//.../

…traces of somebody I was just now, later you never know and all wading us into himself and you and begins indignantly demand the right and explanation of no they were good Christians and wondered about paradise and wtf this meant.
What to say?
They demanded strange things like to ‘call’ and 'speaking to the authority’, and was reflected but they were very dissatisfied with that. -Everything Shall pass, George Harrisson said that but no sale, they wanted to know about eternity and not hear the beat-poetry and woozy crap, and at the word 'woozy’ 10-12 was gone .'Help 'cried the rest, and I hid behind my back and tried to look naked.
~ | ~
Nota bene: I’m not pine educated enough to decorate the pleroma. -if this MEANS a thing if it dont got that swing …?

-nope.yeah.


/.../©2015JimbjörklundInga kommentarer:

Skicka en kommentar