tisdag, oktober 13, 2015

SMUTS - EN LITEN OBEGRIPLIGHET

"That's it! You people have stood in my way long enough. I'm going to clown college!" 

goddag. 

det är jag som är 

smuts 

jim smutsSMUTS - EN LITEN OBEGRIPLIGHET de kallar mig smuts 

jim smuts 

i alla tider- 

och där jag 

kammar noll 

kommer ni alltid ha vinden 

i ansiktet , 

men det blir nog en ren 

bagatell. 

de signalerar mig 

ny tid 

att spola avträdet här med, 

hela tiden ringer de 

'var är hon?' 

så varför? 

kan ni säga mig det? 

varför lämnade 

ni henne i skogskanten 

i åkerdiket att vänta 

tusen år. 

frågan kommer in från alla håll, 

för somliga var hon en han, 

sånt har 

växlande konjukjturer 

normalt 

-fast här är fan inget normalt- 

och DE 

vill sända trupper som 

tid och 

FATTA DET 

INGEN MERA TID. 

inte ens för henne. 

jag hör bara ett 

jättelikt krafsande 

från ert kliande i bollen 

undrande vad detta är för 

galande 

om lite tid. 

tick tack på dig själv. 

kom så går vi och handlar jag 

ska på vävkurs ikväll jaha då ringer 

jag j och kanske gör lite musik kom 

du ihåg att ringa om kranen jo 

de kommer på förmiddagen vadå 

förmiddagen jag börjar jobba kvart över 

elva ja inte vet jag ring själv äh den får väl 

droppa nä för en enda droppande kran skulle 

rädda tangagikasjön på två år nähä JO det 

stod nånstans och att vattenmolekyler 

är överallt så i vattnet vi gjorde kaffe på i morse 

var några atomer i ganges igår uähg vad äckligt 

de pissar och skiter och begraver i den floden väl? 

NOOOOOOG! 

ni lämnade henne i tusen år i ett dike och nu 

skitar ni ner 

GANGES. 

DET ÄR NI 

som pissar och skiter 

i fina dricksvatten 

sötvattnet 

spolas runt 

OCH DET GÖR ALLA PERIOD 

de kallar mig smuts 

jim smuts 

och där jag 

kammar noll 

kommer ni alltid ha vinden 

i ansiktet , 

men det blir nog en ren 

bagatell. 

*** 

säg nu 

varför lämnade 

ni henne i skogskanten 

i åkerdiket att vänta 

tusen år och 

väntar än och ni kokar tid 

över hela existensen 

ERA DJÄVLAR! 

*** 

stort flyttblock just 

i granskogsbrynet vid 

åkern linhår andas hon 

vart trettionde år ingen ser hon 

hade blivit beskrattad i stora 

sophålet titta hon äter det också fy fan varför lämnade ni henne så. 

Tvi 

det rings hit armeer av rörelse i rummet för 

jim smuts 

att ordna VVS till om 

hon nu inte redan har sörjt sig (alla) till döds. 

ha! 

säger jim smuts 

till döds, där 

har vi en annan fin. 

till döds. 

ha ha ha 

de kallar mig smuts 

jim smuts 

-i alla tider- 

och där jag 

kammar noll 

kommer ni alltid ha vinden 

i ansiktet , 

men det blir nog en ren 

bagatell 


**** 


©2014imbjörklund-idiotjim  (\__/)  
(='.'=)
(")_(") 


"That's it! You people have stood in my way long enough. I'm going to 
clown college!"
_________________________________google translated - no errors are looked after...could e wrong.....


_________________________________

"That's it! You people have stood in my way long enough. I'm going to clown college!"


DIRT - A SMALL INCOMPREHENSIBILITYgood day.

it is I who am

Dirt

jim dirt
DIRT - A SMALL INCOMPREHENSIBILITYthey call me dirt

jim dirt

at all times-

and where I

ventricular zero

you will always have the wind

in the face,

but it will probably be a clean

trifle.


*


they signal me

new time

privy to flush with this,

constantly calling the

'where is she?'

so why?

can you tell me that?

Why'd

you see her in the forest edge

in the field ditch to wait

thousand years.

the question comes in from all directions,

for some, she was a he,

stuff has

Switching konjukjturer

normal

-Fixed This is hell no normalt-

and they

To send troops

time and

TAKE IT

NO MORE TIME.

not even for her.

I hear only one

giant pawing

from your itchy in the ball

wondering what this is for

crowing

for some time.

tick tock of yourself.


*


let's go and buy

should the weaving course tonight oh well then calling

I j and maybe make some music came

Remember to call the tap jo

they come in the morning vadå

Am I start work at a quarter past

eleven yes do not know, I call myself oh it gets well

drip reach for a single dripping tap would

save tangagikasjön in two years no, really Well it

standing somewhere and that water molecules

is everywhere so in the water we made coffee in the morning

were some atoms in the Ganges yesterday uähg's disgusting

they piss and shit and buried in the river, right?


*


NOOOOOOG!

You left her in a thousand years in a ditch and now

craps you down

The Ganges.

It is you

pissing and shitting

in fine drinking water

fresh water

flushed around

AND IT MAKES ANY PERIOD


*


they call me dirt

jim dirt

and where I

ventricular zero

you will always have the wind

in the face,

but it will probably be a clean

trifle.

***

Say now

Why'd

you see her in the forest edge

in the field ditch to wait

thousand years

Waiting yet and you boil time

of all existence

You devils!

***

a boulder right

in at granskogsbrynet

field linhår breathing she

every thirty years no, she sees

had become large in beskrattad

sophålet watch her eat it too damnWhy did you leave her so.

TVI


*


it is called here armies of movement in the room

jim dirt

arranging plumbing to about

she has not already catered to (all) to death.

ha!

said dirt jim

to death, where

we have another fine.

to death.

ha ha ha


*


they call me dirt

jim dirt

-at all times-

and where I

ventricular zero

you will always have the wind

in the face,

but it will probably be a clean

Trifle


****


© 2014imbjörklund-idiotjim (\ __ /)
(= '.' =)
(") _ (")


"That's it! You people have stood in my way long enough. I'm going to
clown college! "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar