fredag, september 04, 2015

Koltrasten Sveriges nationalfågel
Omröstningen om svensk nationalfågel har organiserats av Sveriges ornitologiska förening (SOF). Efter tre delomröstningar i februari, april och juni, avslutades röstandet 31 augusti. Totalt röstade 54 273 personer, varav 19 000 det sista dygnet. Slutställningen bland de tio finalisterna:
- Koltrast, 12 918 röster.
- Skata, 9 246.
- Blåmes, 7 292.
- Korp, 6 127.
- Havsörn, 4 569.
- Domherre, 3 711.
- Sädesärla, 3 291.
- Rödhake, 3 160.
- Talgoxe, 2 708.
- Bofink, 1 251.
Källa: SOF.
Fakta: Koltrasten
Koltrasten (Turdus merula) är en av Europas och Sveriges vanligaste fåglar. I Sverige häckar cirka 1,8 miljoner par, vilket motsvarar en stam på cirka 5,4 miljoner individer.
I hela Europa finns 120 till 246 miljoner individer. Dessutom finns arten i Nordafrika och delar av centrala och södra Asien.
Koltrasten häckar talrikt i löv- och blandskog, i parker och trädgårdar. Däremot är den sällsynt i de nordligaste barrskogarna och i fjällen.
Många koltrastar drar ner till västra Europa under vintern, men i södra delen av landet övervintrar många av de vuxna fåglarna om inte vintern är sträng.
Källa: Birdlife International, SOF.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar