onsdag, augusti 26, 2015

YOU KNOW I ROCK - The Government should make clear that Sweden is a secular DEMOCRACY
WHEN MONEY BOMB EXPLODES
they told us we could lie instead of living

now the money bomb explodes everywherre

they wont help us cause money bomb has told us

they wont have the means to suffer enoughbut the poor cares cause they love eternal

but the poor - the poor will die

but SO SHALL I


OH they told us to lie instead of living

and now we belive the lie to be living for real


but the money bomb will echoe in the world

but WHEN THE BIG ONE GOES DOWN LOVE WILL PREVAIL

and the poor will be carring you

but the poor wont survivre

the poor wont survivreand i need a girl a woman

to be my friend

and then


______________________________
I regeringsformen borde det tydligt sägas att Sverige är en sekulär Demkrati, och om man tror på jultomten får man hålla det borta från samhällslivet. Jultomen blir nog ledsen men klapparna kommer nog komma ändå. Stora problem förefaller uppstå i världen och i vårt samhälle, men den stora maxaren i det blå kommer inte komma och trolla bort allt svårt, så...

Sverige är och ska förbli en sekulär Demokrati, där religion inte har någon plats bland de folkvalda!
/SEMI GOOD GOOGLE TRANSLATION/

The Government should make clear that Sweden is a secular Demkrati, and if you believe in Santa Claus gets to ke
ep it away from society. Jultomen will probably sorry but the presents will probably come anyway. Big problems seem to occur in the world and in our society, but the big maxaren into the blue will not come and blow away everything difficult, so ...

Sweden is and will remain a secular democracy where religion has no place among the elected!
AND DANCE...